CQUINS Members

Michael Chiu

Michael Chiu

Scholar

Sameer Elsayed

Sameer Elsayed

Scholar

Khaled Lotfy

Khaled Lotfy

Scholar

Natasha McIntyre

Natasha McIntyre

Scholar