Georgia Nikoloudaki: " Periostin regulates myofibroblast differentiation and fibronectin synthesis in palatal healing"

Georgia Nikoloudaki Poster Presentation Poster of Georgia Nikoloudaki